Flygpassagerares rättigheter:
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) om flygpassagerares rättigheter, nr 261/2004, har resenären rätt till assistans och ersättning från flygbolaget vid överbokade, kraftigt försenade eller inställda flyg.

Läs mer på: http://www.srf-org.se/lagar_regler/resenarers_rattigheter_och_skyldigheter/flygpassagerare