Medlemskap i SRF
Som medlemmar i SRF (Svenska Resebyråföreningen) följer vi dess rekommendationer och råd.
Mer information om SRF finner ni på: http://www.resebyraforeningen.se