Miljö & Socialt ansvar
Vi har valt att aktivt vara med och bidra till en bättre värld genom att agera ”Vänföretag” och stödja WWF, www.wwf.se. Dessutom verkar vi för att så många som möjligt av våra kunder skall klimatkompensera sina resor via Green Seat, greenseat.nl/en/. Via våra systerföretag stötter vi även olika sociala projekt i Sydafrika.