Hummingbird AB, org. nr. 556608-0833, har ställt resegaranti till Kammarkollegiet på SEK 1.300.000.

Information om Resegarantilagen:

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan i dessa fall ansöka om ersättning ur resegarantin. Lagen om Resegaranti gäller för följande:

Paketresa

En paketresa är ett arrangemang som består av transport och boende eller någon av dessa tjänster tillsammans med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller boendet, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla boende.  En paketresa säljs till ett paketpris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även vid följande resor om dessa har köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor

Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning

Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljärbiljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor

Den som har köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av, skall ansökan om ersättning ha kommit in till Resegarantinämnden.

För mer information ring Kammarkollegiet / Resegarantinämnden på tel. +46 (0) 8-700 08 00 eller gå in på www.kammarkollegiet.se.