Svartlistade flygbolag

För uppdaterad information om de flygbolag som absolut bör undvikas gå in på följande länk:

http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_sv.htm