Tips på bra länkar

Denna hemsida innehåller länkar till andra sajter. Dessa länkar har lagts in för att erbjuda en extra service. Webbsidorna ägs och drivs av annan part än Hummingbird AB.

Hummingbird AB lämnar inga som helst garantier och är inte ansvarig för tillgängligheten till eller innehållet i dessa webbsidor. Att det finns en länk till en utomståendes hemsida innebär inte att Hummingbird AB rekommenderar eller på något sätt svarar för någon produkt eller tjänst, som erbjuds på denna och inte heller att Hummingbird AB ansvarar för information som förekommer på den.

Våra tips på bra reselänkar:

Google Maps – https://maps.google.com

UD:s rekommendationer – http://www.regeringen.se/sb/d/3436

Försäkringskassan (sjukförsäkringskort EU) – http://www.forsakringskassan.se/privatpers/utomlands/eukort