Visum

Det är viktigt att du i god tid före avresa kontrollerar vad som gäller i fråga om visum för det eller de resmål du kommer att besöka. Tänk på att det i vissa fall kan krävas visum även vid mellanlandning i ett land.

www.cometconsular.sewww.visumdirekt.se eller www.viseringscentralen.se kan du kontrollera om du behöver visum för din resa. Dessa tjänster tillhandahålls av andra företag än Hummingbird AB och vi ansvarar därmed inte för informationen som lämnas. Om du är osäker bör du kontakta respektive lands ambassad för att kontrollera uppgifterna.

Pass

Det är viktigt att du i god tid före avresan kontrollerar ditt pass giltighet och att giltighetstiden räcker för det resmål som du avser att besöka. Vanligt förekommande är att passet måste vara giltigt minst 6 månaders efter hemkomst. Om du är osäker på vad som gäller för ditt specifika resmål är du välkommen att kontakta oss på konferens@hummingbird.se eller via telefon på +46 (0)31-814310.