Företagsevent, jubileum, kickoff eller konferens – när upplevelsen är i fokus!

Offertförfrågan

Event, konferens & möten

Möten och events är effektiva och kraftfulla format om man vill stärka gemenskap och varumärke, fira framgångar eller att kommunicera sina budskap med eftertryck och känsla mot medarbetare, kunder eller samarbetspartners. Och det är vi på Hummingbird bra på!

En styrka med företagsevents är att man som eventarrangör och avsändare äger tillfället och formatet där man möts och kommunicerar, och att det särskiljer sig från vardagsrutiner och invanda beteenden på ett positivt sätt. Alla samlas så att säga på ”ny och neutral mark”.

Möten och events

Genom medvetna och relativt enkla val går det att stänga ute vardagens brus och förpliktelser och i stället rikta och förstärka deltagarnas engagemang och uppmärksamhet mot det man önskar under en begränsad tid. Inget annat format kan mäta sig med möten och events i det avseendet!

Innehåll och programupplägg går att anpassa och regissera ner i detalj på både konventionella och mer kreativa sätt för att på bästa sätt stämma överens med syften och ambitioner, och för att ha en positiv inverkan på deltagarnas känslor, engagemang och upplevelser.

Genomtänkt strategi och planering bäddar för att effektfullt kommunicera värderingar, nyheter eller andra mervärden kring varumärket såväl innan som under och efter genomförandet. Företagsevent är också unika tillfällen att bekräfta, överraska, stimulera och aktivera människor under trevliga former.

Kort och gott – det är effektivt och väl investerade tid och resurser att genomföra genomtänkta möten och events, och att låta kunder, medarbetare och samarbetspartners träffas, umgås och dela information och upplevelser i trevliga miljöer och sammanhang som skiljer sig från vardagen!

Eventbyrå

Vi på Hummingbird är proffs på upplevelser och företagsevents! Vi är en konferensarrangör och eventbyrå med lång erfarenhet och stor kompetens att skapa, planera och genomföra konferenser, möten, kickoffs, festarrangemang och aktiviteter ner i minsta detalj och utefter våra uppdragsgivares önskemål, behov och förutsättningar. Vi är ett eventbolag med expertkunskaper på logistik, resor, kreativa koncept,  och genomtänkt programplanering. Vi är öppna, lyhörda och målinriktade, och arbetar i nära samarbete med våra kunder. Med all vår samlade erfarenhet är vi dessutom specialister på deltagarhantering kring möten och företagsevent. Vi vet vad som krävs för att kvalitetssäkra alla projektets delar, göra hållbara val och sköta all projektledning och praktisk produktion såväl innan som under eventet.

Vi producerar och genomför företagsevent och ett stort antal arrangemang både i Sverige och i andra delar av världen, såväl i mindre som i riktigt stora och komplexa format. Och genom många återkommande, nöjda kunder och oändligt många genomförda möten och events så vet vi att vi är bra på det vi gör och det är vi riktigt stolta över! Låt oss hjälpa er med nästa event för ert företag!

FÖRETAGSEVENTS

Vi på Hummingbird är proffs på upplevelser och företagsevents! Vi är en konferensarrangör och eventbyrå med lång erfarenhet och stor kompetens att skapa, planera och genomföra konferenser, möten, kickoffs, festarrangemang och aktiviteter ner i minsta detalj och utefter våra uppdragsgivares önskemål, behov och förutsättningar.

KONTAKTA MIG


    Prenumerera på vårt nyhetsbrev