Projekt – Klimatkompensation

Klimatkompensation i Paradigm-projektet i Kenya

Paradigm-projektet möjliggör distributionen av 1000-tals effektiva vedspisar och vattenreningsteknik till olika kenyanska samhällen. Familjer behöver nu mindre träbränsle för matlagning och vattenförsörjning, och påfrestningen på de omgivande skogarna minskar. Genom att byta traditionella kokplattor med lokalt tillverkade, effektiva spisar minskar bränsleanvändningen med cirka 50% och minskar giftiga utsläpp med upp till 70%.

Genom att distribuera dessa moderna spisar genererar Paradigm-projektet hushållsbesparingar om ca 15% – pengar som istället går till mat, skola avgifter och andra förnödenheter. Projektet främjar också ökad hälsa genom en förbättrad inomhusluftkvalitet, vilket väsentligt minskar antalet fall av luftvägssjukdomar och lunginflammation. Säkra vattenfilter och offentliga vattenautomater som förhindrar vattenburna sjukdomar.

Slutligen skapar även Paradigm-projektet sysselsättningsmöjligheter och ekonomiska vinster, inte minst för kvinnor som sparar mycket tid som annars går åt till att samla ved.

Läs mer om Paradigm-projektet här!

Klimatkompensation i Kariba Redd + Forest Protection-projektet i Zimbabwe

REDD+ står för Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation vilket innefattar minskad avskogning och degradering av skog, bevarande av skog samt bevarande och ökad lagring av kol i skogar. Kariba REDD+ projektet innebär att man bevarar ca 785 000 hektar skog och djurliv. Området ligger vid den södra stranden av sjön Kariba, nära gränsen mellan Zimbabwe och Zambia. Projektet knyter samman fyra olika nationalparker och åtta safarireservat vilket ger skydd till flera utrotningshotade arter som elefant, lejon och flodhäst. Detta projekt är samhällsförankrat och administreras av fyra olika landsbygdsdistrikt. Distrikten arbetar aktivt för att förbättra levnadsvillkoren för invånarna i distrikten genom att bland annat bygga nya, bättre vägar och utveckla hälsomottagningar samt säkerställa att fler får tillgång till rent vatten.
Projektet är certifierat av VCS, CCBA.

Läs mer om Karabida Redd+ Forest Protection-projektet här!

Klimatkompensation i Musi River Hydro-projektet i Indonesien

Denna vattenkraftanläggning är byggd vid Musiflodens övre del, nära hamnstaden Bengkulu. Denna vattenkraftsanläggnin ersätter fossilbränslegenererad energi genom att nyttja flodens naturliga kraftflöde för att generera förnyelsebar elektricitet som levererar över 765 000 MWh till Sumatras elnät varje år.

Utöver att generera förnyelsebar energi till elektricitet, hjälper projektet till sysselsättning samt förbättrad ekonomisk utveckling i Indonesien. Kvalitetsjobb och uppskolningsmöjligheter har skapats i ett landsbygdsområde som historiskt dominerats av jordbruk. Projektinkomsterna har återinvesterats till att stödja ett lokalt barnhem, bygga nya vägar, broar och en traditionell marknad, vilket ger de lokala bönderna bättre tillgång till deras odlingsfält såväl som ökad inkomst.

Läs mer om Musi River Hydro Indonesia-projektet här!